Cách dùng hàm INDEX trong excel 2003

Hàm INDEX trả về giá trị của ô tại nơi giao nhau của cột vào hàng trong một bảng hoặc nhiều bảng (cột và hàng tương đồng nhau). Cú pháp: =INDEX(array, row_num, [column_num] trong đó: – Array: Phạm vi tìm tiếm – Row_num: hàng cần lấy giá trị – Column_num: cột cần lấy giá trị Nếu bạn […]

Cách dùng hàm Hlookup dò tìm theo hàng trong excel 2003

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ […]

Cách dùng hàm Vlookup dò tìm theo cột trong excel 2003

Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ vào trước […]

Hàm tìm kiếm lookup trong excel 2003

Sử dụng hàm LOOKUP để tìm kiếm giá trị theo hàng hoặc cột. 1/ LOOKUP Dạng tìm kiếm vector Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,[result_vector]) trong đó: – Lookup_value: là giá trị cần tìm – Lookup_vector: Vùng cần tìm theo hàng hoặc cột – Result_vector: Vùng kết quả cần tìm theo hàng hoặc cột Lưu ý: – Nếu […]

Sumif hàm tính tổng có điều kiện trong excel 2003

Hàm SUMIF sử dụng trong excel để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Cú pháp:  SUMIF(range,criteria,sum_range) trong đó – Range vùng điều kiện – Điều kiện để hàm thực thi – Vùng điều  kiện cần tính Ví dụ: giả sử trong một cột chứa […]

Cách dùng hàm countif trong excel 2003

Hàm countif là hàm dùng trong excel để đếm số ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Cú pháp: COUNTIF(range,criteria) trong đó: – Range là phạm vi ô cell cần đếm – Criteria là điều kiện Ví dụ 1: Lọc danh sách học sinh trong một lớp có 50 học sinh […]

Nên chọn gói hosting nào tốt cho website của bạn

Chọn gói hosting nào tốt cho website? Điều đó sẽ được giải đáp ngay sau đây. Nhiều quý khách gặp phải vấn đề mua hosting về rồi không sử dụng được hoặc chạy được nhưng lỗi cái này lỗi cái kia rồi đổ cho dịch vụ host không tốt. Nhưng trên thực tế thì không […]

Hosting là gì? Tại sao cần sử dụng hosting.

1/ Hosting là gì Ban đầu tôi nghe từ hosting tôi cũng không hiểu chính xác nó là gì và nó rất là mơ màng đối với một người mới bước chân vào ngành như tôi. Qua quá trình tìm hiểu tôi được biết một website muốn hoạt động được và được công khai cho […]

Hàm LEN trong excel 2003

Trong excel để tính được số ký tự trong một chuỗi văn bản chúng ta sử dụng hàm LEN. Cú pháp: =LEN(text) trong đó: Text là chuỗi văn bản khoảng trống cũng được tính là một ký tự. Hàm LEN cũng có thể được dùng để cắt chuỗi ký tự bằng cách kết hợp với […]

Cách dùng hàm nối chuỗi hoặc ghép chuỗi trong excel 2003

Ghép chuỗi trong excel như thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cách ghép chuỗi nối chuỗi trong excel thật dễ dàng bằng những cách dưới đây. 1/ Dùng hàm & Cú pháp: Chuỗi 1 & chuỗi 2& chuỗi 3 Ví dụ: Thực hiện ghép chữ Trường, Đại, Học thành Trường […]