Các kiểu định dạng dữ liệu trong excel

Dữ liệu trong excel gồm hai dạng hằng số và công thức.

Dữ liệu dạng sốđược hiểu là kiểu số:

+ Chỉ có các ký tự từ 0 – 9
+ Dấu thập phân được phân cách bởi dấu “.”
+  Nếu là số ấm phải được đưa vào dấu (-)
+ Số có %
+ Đơn vị $
+ Số khoa học học (Scientific).

Người dùng có thể tự định nghĩa kiểu dữ liệu bằng cách click vào ô dữ liệu càn định dạng sau đó chọn Format Cell chọn kiểu dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Khi nhập dữ liệu thấy dấu #### đấy là báo hiệu tràn số trong excel để khắc phục bạn chỉ cần kéo rộng cột bị tràn ra một khoảng đến khi nào hiện số thì dừng lại.

Dữ liệu ngày tháng

Ngày tháng bạn thường nhập theo thứ tự: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)  hoặc mm/dd/yyyy (tháng/năm/ngày) . Nếu không nhập năm excel sẽ tự hiểu là năm hiện tại.

Dữ liệu dạng text (dạng văn bản)

Là kiểu dữ liệu bao gồm các ký tự từ a – z, các chữ số từ 0 – 9, các ký hiệu đặc biệt như $,%,.. hoặc dữ liệu nhập vào mà excel không thể định dạng thì excel sẽ hiểu là kiểu dữ liệu Text.

Dữ liệu dạng công thức:

Là công thức tính toán hoặc các hàm được xây dựng sẵn, khi dùng luôn phải bắt đầu bằng dấu “=”. Kết quả trong ô là giá trị trả về của công thức đó. Khi dùng chuột nhấn vào ô kết quả trả về ta vẫn xem được công thức biểu thị trên thanh công thức.

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz