Cách dùng hàm and or trong excel

Hàm and or trong excel dùng để kiểm tra các điều kiện trong vùng dữ liệu nếu dữ liệu điều kiện dùng hàm sẽ trả về True, ngược lại trả về False.

Hàm and() kiểm tra 2 điều kiện trở lên nếu thoải mãn thực thi điều kiện nếu sai không thực thi điều kiện

Ví dụ: and(a>b,b>3)

Giải thích: Nếu a > b và b > 3 mới thoải mãn điều kiện

Hàm or kiểm tra 1 trong các điều kiện đúng nó sẽ thực thị nếu sai không thực thi

Ví dụ: or(a>b,a>0)

Giải thích: Nếu a > b thỏa mãn điều kiện hoặc a > 0 thỏa mãn điều kiện.

 

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz