Cách dùng hàm countif trong excel 2003

Hàm countif là hàm dùng trong excel để đếm số ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện nào đó.

Cú pháp: COUNTIF(range,criteria) trong đó:

- Range là phạm vi ô cell cần đếm

- Criteria là điều kiện

Ví dụ 1: Lọc danh sách học sinh trong một lớp có 50 học sinh trong đó 20 học sinh nam, còn lại là nữ để tìm ra số học sinh sinh nam ta dùng hàm Countif.

=countif(“A2:A51,”Nam”) => kết quả 20

Ví dụ 2: tìm ra sốnhững số lớn hơn 100 trong phạm vi từ 80 – 120 excel.

=countif(“phạm vi điều kiện, điều kiện > 100)

Như vậy qua bài viết bạn đã học được cách dùng hàm đếm mà cụ thể là hàm counif.

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz