Cách dùng hàm Hlookup dò tìm theo hàng trong excel 2003

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột.

Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó:

- Lookup_value: Giá trị dò tìm

- Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ vào trước cột và hàng ví dụ: A2:F4 ($A$2:$F$4)

- Col_index_num: Số cột cần tìm

- [range_lookup]: Dạng tìm kiếm nếu không nhập HLOOKUP sẽ hiểu là TRUE (trả về kết quả tìm kiếm tương đối), nếu nhập 0 hoặc FLASE (trả về kết quả tìm kiếm chính xác).

Trong một số bài toàn nâng cao để dò tìm thì hàm HLOOKUP cần kết hợp với hàm LEFT hoặc RIGHT và một số hàm khác (IF) để dò tìm giá trị.

Lưu ý: Hàm HLOOKUP được dùng khi cần tìm kiếm các giá trị theo hàng để tìm kiếm theo cột bạn có thể dùng hàm VLOOKUP

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz