Cách dùng hàm INDEX trong excel 2003

Hàm INDEX trả về giá trị của ô tại nơi giao nhau của cột vào hàng trong một bảng hoặc nhiều bảng (cột và hàng tương đồng nhau).

Cú pháp: =INDEX(array, row_num, [column_num] trong đó:

- Array: Phạm vi tìm tiếm

- Row_num: hàng cần lấy giá trị

- Column_num: cột cần lấy giá trị

Nếu bạn muốn tìm kiếm các giá trị tương đồng trên nhiều bàng thì dùng cú pháp:

Cú pháp: =INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num]) trong đó:

Cú pháp hàm INDEX có các đối số sau đây.

  • Reference   : Phạm vi cần dò tìm. Nếu bạn nhập một phạm vi không liền kề làm tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn

  • Row_num:    Số hàng cần lấy giá trị

  • Column_num:    Số cột cần lấy giá trị

  • Area_num : Chọn số bảng cần dò tìm giá trị. Nếu bỏ qua thì hàm INDEX sẽ tự hiểu lấy giá trị ở vùng bảng đầu tiên.

Như vậy với việc sử dụng hàm INDEX bạn có thể tìm kiếm giá trị rất dễ dàng và cho kết quả chính xác. Để thực hiện các dò tìm nâng cao người ta thường kết hợp hàm INDEX với hàm MATCH.

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz