Cách dùng hàm nối chuỗi hoặc ghép chuỗi trong excel 2003

Ghép chuỗi trong excel như thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cách ghép chuỗi nối chuỗi trong excel thật dễ dàng bằng những cách dưới đây.

1/ Dùng hàm &

Cú pháp: Chuỗi 1 & chuỗi 2& chuỗi 3

Ví dụ: Thực hiện ghép chữ Trường, Đại, Học thành Trường Đại Học

=”Trường”&” “&”Đại”&” “&”Học”

2/ Dùng hàm Concatenate

Cú pháp: Concatenate(text1,text2,text3)

Ví dụ: Thực hiện ghép các chữ sau Trường, Dân, Lập thành Trường Dân Lập

=Concatenate(“Trường,” “,Dân,” “, Lập)

Hàm nối chuỗi ghép chuỗi thực hiện trong trường hợp khi bạn cần thêm các ký tự vào một chuỗi ví dụng thêm ký tự “-” vào một số điện thoại, biển số xe, Mã đơn hàng ,…

Để chèn thêm ký tự vào chuỗi bạn cũng có thể sử dụng hàm right, hàm left trong excel.

 

 

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz