Cách dùng hàm tách chuỗi Left Right Mid trong excel 2003

Để tách một chuỗi ký tự trong excel bạn có thể sử dụng các hàm dưới đây:

1/ Hàm left dùng để tách ký tự tính từ bên trái sang phải.

Cú pháp: =Left(text, num_chars) trong đó

Text: Là ô (chuỗi) cần tách

Num_chars là số ký tự cần lấy

Ví dụ: Cần tách chuỗi Microsoft

=LEFT(“Microsoft”,5) => Micro

2. Hàm right cũng dùng để tách chuỗi ký tự nhưng tính từ bên phải sang trái

Cú pháp: =Right(text, num_chars) trong đó:

Text: Là ô hoặc (chuỗi) cần tách

Num_chars: Số ký tự cần lấy

Ví dụ: Cần tách chuỗi Microsoftp

Right(“Microsoft”,3) => FTP

3. Hàm Mid dùng để tách ký tự giữa chuỗi

Cú pháp: =MID(text, start_num, num_chars) trong đó:

text: ô hoặc chuỗi cần tách

start_num: số thứ tự cần tách tính từ trái qua phải (start_num = 2 excel sẽ lấy cắt từ ký tự thứ 2 của một chuỗi)

num_chars: số ký tự cần lấy

Ví dụ: Cần tách chuỗi “Microsoft”

=MID(“Microsoft”,3,3) => ROS

Như vậy qua bài hướng dẫn này bạn đã hiểu được cách dùng hàm tách chuỗi trong excel 2003 và để nối chuỗi thì trong excel cũng hỗ trợ chúng ta một số hàm xem bài cách dùng hàm nối chuỗi ghép chuỗi trong excel 2003,

 

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz