Cách dùng hàm Vlookup dò tìm theo cột trong excel 2003

Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột.

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó:

- Lookup_value: Giá trị dò tìm

- Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ vào trước cột và hàng ví dụ: A2:F4 ($A$2:$F$4)

- Col_index_num: Số cột cần tìm

[range_lookup]: Dạng tìm kiếm nếu không nhập VLOOKUP sẽ hiểu là TRUE (trả về kết quả tìm kiếm tương đối), nếu nhập 0 hoặc FLASE (trả về kết quả tìm kiếm chính xác).

Trong một số bài toàn nâng cao để dò tìm thì hàm VLOOKUP cần kết hợp với hàm LEFT hoặc RIGHT và một số hàm khác (IF) để dò tìm giá trị.

Lưu ý: Hàm VLOOKUP được dùng khi cần tìm kiếm các giá trị theo cột để tìm kiếm theo hàng bạn có thể dùng hàm HLOOKUP

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz