Cách dùng hàm countif trong excel 2003

Hàm countif là hàm dùng trong excel để đếm số ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Cú pháp: COUNTIF(range,criteria) trong đó: – Range là phạm vi ô cell cần đếm – Criteria là điều kiện Ví dụ 1: Lọc danh sách học sinh trong một lớp có 50 học sinh […]

Cách dùng hàm and or trong excel

Hàm and or trong excel dùng để kiểm tra các điều kiện trong vùng dữ liệu nếu dữ liệu điều kiện dùng hàm sẽ trả về True, ngược lại trả về False. Hàm and() kiểm tra 2 điều kiện trở lên nếu thoải mãn thực thi điều kiện nếu sai không thực thi điều kiện […]

Toán tử dùng trong công thức excel

Toán tử là tập hợp những điều kiện để người dùng excel áp dụng giải quyết bài toán một cách logic. Trong excel bao gồm 3 loại toán tử sau: – Toán tử số học Toán tử Mô tả Ví dụ + Cộng 2 số A + B = 30 – Trừ 2 số A […]

Các kiểu định dạng dữ liệu trong excel

Dữ liệu trong excel gồm hai dạng hằng số và công thức. Dữ liệu dạng sốđược hiểu là kiểu số: + Chỉ có các ký tự từ 0 – 9 + Dấu thập phân được phân cách bởi dấu “.” +  Nếu là số ấm phải được đưa vào dấu (-) + Số có % […]

Cách tính tổng nhiều sheet trong excel 2003

Thông thường chúng ta thường tính tổng trên một sheet trong excel thì thật dễ dàng. Nếu như bạn phải quản lý rất nhiều mặt hàng và bạn phải lưu nó ra thành nhiều sheet khác nhau. Vậy làm thế nào bạn có thể thống kế doanh số trong từng tháng từ các sheet khác […]

Hàm tính số ngày tháng năm trong excel 2003 2007 2013

Để tính tuổi một đối tượng trong excel rất đơn giản chỉ cần dùng hàm today() lấy số ngày hiện tại và trừ đi năm sinh của đối tượng đó sẽ tuổi. =TODAY() – “Năm Sinh” = “Tuổi” - Hàm TODAY() dùng lấy ra số ngày hiện tại. + TODAY()+5  lấy ra số ngày hiện tại […]

Thao tác với phím tắt windows 7 nhanh hơn dùng chuột

cac-phim-tat-trong-windows7

Khi bạn thường xuyên sử dụng máy tính để phục vụ công việc của mình, hai tay trên bàn phím (một tay bàn phim và 1 tay dùng chuột luôn phải làm di chuyển qua lại làm cho bạn mỏi tay. Vậy tại sao bạn không thử tìm hiểu các phím tắt trong windows 7 và […]

Phần mềm quản lý công việc hiệu quả – Edraw Mind Map

edrawmindbox3

Quản lý công việc hiệu quả với phần mềm edraw mind map. Thật tuyệt vời khi có một phần mềm để mind map để lên kế hoạch công việc hàng ngày giúp bạn dễ nhớ và phát triển tư duy não bộ. Đó là phần mềm edraw mind map một công cụ miễn phí hoàn toàn. Bạn […]