Hàm tìm kiếm lookup trong excel 2003

Sử dụng hàm LOOKUP để tìm kiếm giá trị theo hàng hoặc cột.

1/ LOOKUP Dạng tìm kiếm vector

Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,[result_vector]) trong đó:

- Lookup_value: là giá trị cần tìm

- Lookup_vector: Vùng cần tìm theo hàng hoặc cột

- Result_vector: Vùng kết quả cần tìm theo hàng hoặc cột

Lưu ý:
- Nếu hàm LOOKUP không tìm thấy lookup_value, thì nó sẽ so khớp giá trị lớn nhất trong lookup_vector mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.

- Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector, thì hàm LOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

2/  LOOKUP Dạng tìm kiếm mảng

LOOKUP(lookup_value, array)

Dạng mảng dùng phực tạp và khó nhớ nên mình sẽ không hướng dẫn ở đây. Các bạn có thể tham khảo  tạị đây.

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz