Cách dùng hàm tách chuỗi Left Right Mid trong excel 2003

Để tách một chuỗi ký tự trong excel bạn có thể sử dụng các hàm dưới đây: 1/ Hàm left dùng để tách ký tự tính từ bên trái sang phải. Cú pháp: =Left(text, num_chars) trong đó Text: Là ô (chuỗi) cần tách Num_chars là số ký tự cần lấy Ví dụ: Cần tách chuỗi […]

Cách dùng hàm and or trong excel

Hàm and or trong excel dùng để kiểm tra các điều kiện trong vùng dữ liệu nếu dữ liệu điều kiện dùng hàm sẽ trả về True, ngược lại trả về False. Hàm and() kiểm tra 2 điều kiện trở lên nếu thoải mãn thực thi điều kiện nếu sai không thực thi điều kiện […]

Cách dùng hàm số chẵn hàm số lẻ trong excel 2003 2013

Để lọc số chẵn, lẻ trong excel chúng ta sử dụng hàm Iseven và hàm Isodd trong excel 2013 Hàm Iseven trả về True nếu là số chẵn, ngược lại là False Cú pháp: =Isenven(“ô số cần kiểm tra”) =If(Isenven(218),”Đây là số chẵn”,”Đây là số lẻ”) ->Kết quả: Đây là số lẻ Tương tự Hàm […]

Toán tử dùng trong công thức excel

Toán tử là tập hợp những điều kiện để người dùng excel áp dụng giải quyết bài toán một cách logic. Trong excel bao gồm 3 loại toán tử sau: – Toán tử số học Toán tử Mô tả Ví dụ + Cộng 2 số A + B = 30 – Trừ 2 số A […]

Các kiểu định dạng dữ liệu trong excel

Dữ liệu trong excel gồm hai dạng hằng số và công thức. Dữ liệu dạng sốđược hiểu là kiểu số: + Chỉ có các ký tự từ 0 – 9 + Dấu thập phân được phân cách bởi dấu “.” +  Nếu là số ấm phải được đưa vào dấu (-) + Số có % […]

Hàm lấy ngày tháng hiện tại trong excel 2003

Trong excel có rất nhiều các hàm bạn có thể dùng để lấy ra giá trị của ngày hiện tại, tháng hiện tại. 1/ Hàm Date trả về số ngày hiện tại Cú pháp: Date(year,month,day) trong đó year là số năm; month là số tháng <= 12, day là số ngày <=31 2/ Hàm DATEDIF Tính […]

Cách tính tổng nhiều sheet trong excel 2003

Thông thường chúng ta thường tính tổng trên một sheet trong excel thì thật dễ dàng. Nếu như bạn phải quản lý rất nhiều mặt hàng và bạn phải lưu nó ra thành nhiều sheet khác nhau. Vậy làm thế nào bạn có thể thống kế doanh số trong từng tháng từ các sheet khác […]

Hàm tính số ngày tháng năm trong excel 2003 2007 2013

Để tính tuổi một đối tượng trong excel rất đơn giản chỉ cần dùng hàm today() lấy số ngày hiện tại và trừ đi năm sinh của đối tượng đó sẽ tuổi. =TODAY() – “Năm Sinh” = “Tuổi” - Hàm TODAY() dùng lấy ra số ngày hiện tại. + TODAY()+5  lấy ra số ngày hiện tại […]

Bootstrap là gì ? Tại sao nên sử dụng bootstrap framework?

Sử dụng bootstrap framework thiết kế giao diện website cực nhanh và dễ dàng

Bootstrap là một css framework được phát triển bởi Mark Otto và Jacob Thornton tại Twitter, bootstrap được tạo ra sẵn các thư viện code HTML, CSS, JS (javascript), người dùng bootstrap chỉ việc sử dụng lại các thư viện đó cho việc thiết kế responsive và phát triển giao diện website. Tại sao nên sử […]

Sử dụng bootstrap framework thiết kế giao diện website cực nhanh và dễ dàng [Bootstrap - Phần 1]

Sử dụng bootstrap framework thiết kế giao diện website cực nhanh và dễ dàng

Chào các bạn chắc hẳn ai đã học về lập trình web đều đang tìm kiếm cho mình những phương pháp thiết kế giao diện website một cách nhanh nhất đúng không. Vậy thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một css framework cực kỳ mạnh mẽ và chuyên nghiệp, đó bootstrap framework. Với […]