Toán tử dùng trong công thức excel

Toán tử là tập hợp những điều kiện để người dùng excel áp dụng giải quyết bài toán một cách logic. Trong excel bao gồm 3 loại toán tử sau:

- Toán tử số học

Toán tử Mô tả Ví dụ
+ Cộng 2 số A + B = 30
- Trừ 2 số A – B = -10
* Nhân 2 số A * B = 200
/ Chia 2 số B / A = 2
% Lấy phần trăm A * %
^ Lũy thừa A ^ 2

 

- Toán tử chuỗi

Toán tử dùng để nối chuỗi

Ví dụ: Để nối chuỗi Hà với Nội =”Hà”  & “Nội” –> “Hà Nội”

- Toán tử logic (toán tử so sánh)

Toán tử Mô tả Ví dụ
 = Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, ngược lại là false. (A = B) is not true.
 > Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A > B) is not true.
 < Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A < B) is true.
 >= Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A >= B) is not true.
 <= Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (A <= B) is true.
 < > Khác (A < > B)

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz