Cách dùng hàm số chẵn hàm số lẻ trong excel 2003 2013

Để lọc số chẵn, lẻ trong excel chúng ta sử dụng hàm Iseven và hàm Isodd trong excel 2013 Hàm Iseven trả về True nếu là số chẵn, ngược lại là False Cú pháp: =Isenven(“ô số cần kiểm tra”) =If(Isenven(218),”Đây là số chẵn”,”Đây là số lẻ”) ->Kết quả: Đây là số lẻ Tương tự Hàm […]