Cách tính tổng nhiều sheet trong excel 2003

Thông thường chúng ta thường tính tổng trên một sheet trong excel thì thật dễ dàng. Nếu như bạn phải quản lý rất nhiều mặt hàng và bạn phải lưu nó ra thành nhiều sheet khác nhau. Vậy làm thế nào bạn có thể thống kế doanh số trong từng tháng từ các sheet khác […]